Ansatte

Korona-stengt. Slik det ser ut i dag (25.mars) har vi tillatelse til å undervise igjen fra 14.april

Andreas Hygen

Andreas Hygen
Trafikklærer

918 16 053

a.hygen@online.no

Daniel Kubberød

Daniel Kubberød
Trafikklærer

414 07 090

kubbis3@hotmail.com

Gunnar Kubberød

Gunnar Kubberød
Trafikklærer

907 47 849

gunnarkubberod@hotmail.no

Heidi Rynning

Heidi Rynning
Trafikklærer

906 29 096

post@enern.no

Thor Håvard Jensen

Thor Håvard Jensen
Trafikklærer

900 14 516

thorvar@gmail.com

Kommende aktiviteter

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (TG)

20. apr / enern trafikkskole / 2.000 kr

Førstehjelp (TG)

21. apr / enern trafikkskole / 650 kr

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (TG)

8. juni / enern trafikkskole / 2.000 kr

Førstehjelp (TG)

9. juni / / 650 kr

Ta kontakt

Adresse

Kransen 14

1531 Moss

692 54 474

post@enern.no